Portfolios > Soka Gallery Exhibition - 2018

Inga
Inga
oil on canvas
65 x 85"

A lone woman on the Central Coast of California.